استودیو همگرا(سیستم های افزونه)

استودیو همگرا(سیستم های افزونه)

با اولین مشاهده و بررسی لاله زار,  تکثر و تکرار باکسهای الحاقی مابین ساختمان ها ی لاله زار همانند سیستمی افزوده شده به کالبد ان نمایان بود. با بررسی بیش تر و واکاوی لایه های پشتی این سیستم افزوده شده , کشفی جالب به دست امد:  این باکس های الحاقی , بیرون زدگی هایی از یک اتفاقی بزرگ و رشدی درونی و افقی در لاله زار است; بر خلاف بافت های مدرن تهران که با گسترش خود به صورت عمودی اسمان را از ان خود می کنند, در لاله زار رشدی درونی و افقی رخ داده است, که این نوع گسترش, نتیجه وفاداری به تاریخ است . نمای لاله زار به عنوان تاریخی ترین کاراکتر ان, نسبت به  به رشد عمودی مقاومت میکند.  در نتیجه ,رشد عمودی و بلند مرتبه سازی  همانند میلی سرکوب شده به جای قد بر افراشتن و تخریب نمای تاریخی , با تغییرزاویه رشد ; افقی رخ میدهد.  این برج ممنوعه,  کالبدها را از یکی پس از دیگری شکافته ,از  درون  بلعیده و تاریخ  را به نازک ترین شکل ممکن(نمای ساختمان ها) کاهش می دهد.
اینترپلاگو
لعیا دادور – نوید حاجی علی اکبرقمی – ماه آفرید کاظمی
استودیو سیستم های افزونه
هومن طالبی