استودیو همگرا(استودیو تراکم)

استودیو همگرا(استودیو تراکم)

زمانی که گرگ ها به پارک بازگشتند زندگی دوباره به پارک بازگشت رابطه بين تراكم كالبدي و تراكم فعاليت انساني ، ما را بر آن داشت تا موضوعي را پيش بگيريم كه نتيجه آن فعال كردن طبقات دوم ساختمان ها بواسطه فعاليت انساني مد نظر ما باشد خيابان لاله زار خياباني پويا و فعال و مركز فرهنگي و  اجتماعي و تفريحي سال هاي گذشته بوده است حال از اين پتانسيلي كه از قبل در لاله زار موجود بوده است استفاده كرديم و با يك پوست اندازي از جنس خود لاله زار سعي بر فعال كردن آن کردیم براي اينكار نقاط مهم فرهنگي كه سينماها و تئاترها و ... در آن موجود بود را بعنوان نقاط اصلي يا يك node براي گسترش اين موضوع انتخاب كرديم  سناريو فعال كردن يك node از مستند yellowstone كليد خورد . جايي كه براي سال ها پارك دچار خاموشي شده بود ولي با رها كردن ۱۴ گرگ به پارك به يكباره اكوسيستم تغيير كرد و چرخه طبيعت دوباره به گردش در آمد و دليل آن چيزي نبود جز خود طبيعت
گرگ ها
احسان موهبت-سپهر عزیزپور- قاسم نوایی
استودیو تراکم
علیرضا تغابنی