در میان امکان ها (In between potentials)

در میان امکان ها (In between potentials)
وضعیت دوره
اتمام دوره
در میان امکان ها (In between potentials)
  • مهلت ثبت نام ۱۳۹۷/۰۶/۰۹
  • تاریخ شروع ۱۳۹۷/۰۵/۳۰
  • تاریخ پایان ۱۳۹۷/۰۶/۱۰
  در میان امکان ها (In between potentials)
  • طول دوره 12 جلسه
  • مدت هر جلسه 8 ساعت
  • روزهای برگزاری هر روز
  در میان امکان ها (In between potentials)

  ورکشاپ در میان امکانها_درچهار راه کالج

  (Workshop in-between Potentials – underlying College Crossroad)

  آگاهی اجتماعی یک معمار به مسائل و چالش های معاصر به شدت وابسته به تنوع و گستردگی تجارب وی در برخورد با هنر و معماری(art and architecture) در بسترهای گوناگون جغرافیایی و فرهنگی میباشد.

  برگزاری دومین کارگاه آموزشی در تهران با کانون معماران معاصر ایران فرصتی است که یک بار دیگر درباره موضوعات مختلف مرتبط با معماری ایران و میراث غنی آن همچنین زمینه خاص شکل گیری آن ورود کنیم.

  هدف از برگزاری این کارگاه ایجاد یک گفتمان متمرکز بین هنر و معماری است که در محیط چند لایه ی شهر تهران با شرایط خاص قرار میگیرد.(Purpose, place and language) این کارگاه درواقع جستوجویی است برای یافتن پاسخی دقیق و فنی و همچنین شاعرانه (poetic narrative) با انگیزه ایجاد یک ساختار جدید معاصر که با خوانش مجموعه های مرتبط با هنرهای نمایشی موجود در اطراف چهار راه کالج شکل میگیرد.

  در این کارگاه میتوانیم حضور و هویت(Presence and Identity) را به عنون مفاهیم کلیدی برای درک شرایط خاص شهری و پتانسیل فرهنگی یا معماری آنها بررسی کنیم که چگونه میتوان داشت و هویت را در معماری ترجمه کرد.

  برگزارکننده
  کانون معماران معاصر
  قیمت دوره آزاد
  16,000,000 ریال

  زمان ثبت نام به پایان رسیده است.