معماری مشهد
  • عنوان : معماری مشهد

مشهد آرکیتکچر (MashhadArchitecture) دپارتمان تخصصی معماری است که از بهار ۹۶ آغاز به کار نموده است.

هدف "ما" اشاعه و شناخت معماری پیشرو ایران است، بدین منظور ما با همکاری موسسات برترومعماران برجسته ای که آثار و یا افکارشان از سوی نهاد های داخلی و یا بین المللی به عنوان آثار شاخص و مانیومنتال برگزیده شده است، به دنبال توسعه معماری ارزشمند معاصرایران است.

در این راستا "ما" در فضایی تعاملی و همگرا با همکاری صاحبان صنعت مرتبط با هنر و معماری ،در حوزه های کلی آموزش،پژوهش،بیان تخصصی و تولید آثار فاخر معماری،متمرکز خواهد بود.