نکاتی برای آماده سازی پورتفولیو

نکاتی برای آماده سازی پورتفولیو
وضعیت رویداد
اتمام
نکاتی برای آماده سازی پورتفولیو
  • مهلت ثبت نام ۱/۰۱/۰۲
  • تاریخ شروع ۱۳۳۵/۰۴/۱۹
  • تاریخ پایان ۱/۰۱/۰۲
  قیمت آزاد
  0 ریال

  زمان ثبت نام به پایان رسیده است.