تجربه

تجربه
وضعیت دوره
اتمام دوره
تجربه
  • مهلت ثبت نام ۱۳۹۹/۰۶/۱۸
  • تاریخ شروع ۱۳۹۹/۰۶/۱۹
  • تاریخ پایان ۱۳۹۹/۰۶/۲۱
  تجربه
  • طول دوره 2 جلسه
  • مدت هر جلسه 4 ساعت
  • روزهای برگزاری چهارشنبه و جمعه
  تجربه


  پلتفرم بین المللی آموزشی archiKID و کانون معماران معاصر با حمایت کارگاه نوآوری هفت و هشت برگزار می کند:

  کارگاه آزاد شش ساعته آشنایی مقدماتی با طراحی و مفاهیم پایه معماری
  این دوره سعی می کند تا با درگیر کردن شرکت کنندگان در یک تمرین تجربه‌گرایانه مهیج که با ساخت همراه است، آنان را با مفاهیم پايه همچون مقياس ، دوگانه كالبد و کارکرد، رابطه بدن و فضا و ...   اشنا نماید. تمرین‌های طراحی شده برای این دوره همچون بقیه دوره های آرکی کید تلاش می کنند تا با تشویق به نظاره دقیق، کنجکاوانه و  تحلیلی، جرات ساخت و تغییر را تقویت نمایند.
  اگر نسبت به رشته معماری کنجکاوید یا به معمار شدن فکر می کنید، ‘تجربه’ فرصتی مناسب برای آشنایی مقدماتی شما با طراحی است که می تواند در تصمیمگیری به شما کمک کند.

  زمان برگزاری: چهارشنبه۱۹ و جمعه ۲۱ شهریورماه۱۳۹۹- از ساعت ۱۶ تا ۱۹


  برگزارکننده
  کانون معماران معاصر
  قیمت دوره آزاد
  0 ریال

  زمان ثبت نام به پایان رسیده است.