دوره آنلاین مبانی دیزاین (Basics of Design)

دوره آنلاین مبانی دیزاین (Basics of Design)
وضعیت دوره
اتمام دوره
دوره آنلاین مبانی دیزاین (Basics of Design)
  • مهلت ثبت نام ۱۴۰۰/۰۱/۳۱
  • تاریخ شروع ۱۴۰۰/۰۲/۰۴
  • تاریخ پایان ۱۴۰۰/۰۴/۰۲
  دوره آنلاین مبانی دیزاین (Basics of Design)
  • طول دوره 16 جلسه
  • مدت هر جلسه 3 ساعت
  • روزهای برگزاری شنبه - چهارشنبه
  دوره آنلاین مبانی دیزاین (Basics of Design)

  دوره آنلاین
  مبانی دیزاین (Basics of Design)
  مدرس: امیر عباس کاشف

  آگاهی از مبانی دیزاین مقدمه ایست برای فهم نسبتا جامع و کاربردی از فعل دیزاین. عصاره گیری از مقولات و مباحث کاربردی و معرفتی دیزاین شاخصه این دوره آموزشیست که توسط یک دیزاینر محصول با گرایشات هنری ارائه و تقدیم می گردد
  مدت دوره: ۱۶ جلسه
  روزهای برگزاری: شنبه و چهارشنبه- ساعت ۱۶ الی ۱۹
  شروع دوره: ۴ اردیبهشت ۱۴۰۰
  شهریه: هشتصد و هشتاد هزار تومان
  .
  دوره آموزشی مبانی دیزاین مشتمل است بر چیستی دیزاین، تعاریف، مبانی و تئوریهای دیزاین و تاریخچه و سبک شاسی طراحی محصول
  جلسه اول: تعاریف پایه
  جلسه دوم : اصول بنیادین و توابع اصولی
  جلسه سوم: انسان سنجی
  جلسه چهارم: سکوت عالمگیر و اسب بخاری
  جلسه پنجم: قصر بلورین و آشتی بزرگ
  جلسه ششم: مدرسه ساحلی، هنرمند مهندس
  جلسه هفتم: هنرستان شیشه ای
  جلسه هشتم: پوست مار و دوک سحرآمیز
  جلسه نهم: آزادی مجسمه و جنون مصرف
  جلسه دهم: تابوت سفید و سکرتر ایتالیایی
  جلسه یازدهم: شلیک به گاو مقدس و آشوب عالمگیر
  جلسه دوازدهم: جهش کیهانی و سوت بلبلی
  جلسه سیزدهم: محصول فرهنگی
  جلسه چهاردهم: خاطرات آینده
  چلسه پانزدهم: وابی سابی
  جلسه شانزدهم: یافتم، یافتم

  قیمت دوره آزاد
  8,800,000 ریال

  زمان ثبت نام به پایان رسیده است.