CLIMA CODE -آموزش نرم افزارهای آنالیز محیطی(انرژی)

CLIMA CODE -آموزش نرم افزارهای آنالیز محیطی(انرژی)
وضعیت دوره
اتمام دوره
CLIMA CODE -آموزش نرم افزارهای آنالیز محیطی(انرژی)
  • مهلت ثبت نام ۱۳۹۸/۰۹/۲۸
  • تاریخ شروع ۱۳۹۸/۰۹/۲۸
  • تاریخ پایان ۱۳۹۸/۱۰/۰۶
  CLIMA CODE -آموزش نرم افزارهای آنالیز محیطی(انرژی)
  • طول دوره 4 جلسه
  • مدت هر جلسه 9 ساعت
  • روزهای برگزاری پنج شنبه و جمعه-از ساعت 9الی18
  CLIMA CODE -آموزش نرم افزارهای آنالیز محیطی(انرژی)
  محل برگزاری
  کانون معماران معاصر
  CLIMA CODE -آموزش نرم افزارهای آنالیز محیطی(انرژی)

  روند برگزاری دوره:

  مبانی لیدی باگ (Ladybug)

   ·        واردکردن و مصورسازی داده‌های آب‌وهوا

  ·        محاسبه آسایش حرارتی در فضای باز

  ·        رسم نمودارهای تعاملی و اعمال حالات شرطی

  ·        بررسی تابش و تجزیه‌وتحلیل دسترسی به خورشید

  ·        تصحیح نتیجه از خروجی شبیه‌سازی محیطی برای ارزیابی و تولید گزینه‌های طراحی

  مبانی هانی بیی (Honeybee) برای نور روز (Daylighting)

   ·        هندسه حجم را برای شبیه‌سازی نور روز آماده کنید

  ·        ایجاد مواد و مصالح مبتنی برتابش

  ·        ایجاد آسمان‌های مختلف مبتنی برتابش

  ·        انجام مطالعات نور روز مبتنی بر شبکه و مبتنی بر دید

  ·        یک مدل نور روز چندمرحله‌ای را بررسی کنید

  ·        اضافه کردن و کنترل سایه‌بان‌ها به مدل خود

   شبیه‌سازی انرژی با هانی بیی (Honeybee)

   این دوره، مجموعه کارهای ضروری برای شبیه‌سازی انرژی با Honeybee را پوشش می‌دهد. در این کارگاه شما یاد خواهید گرفت چگونه:

  ·        هندسه بنا را برای مدل‌سازی انرژی آماده کنید

  ·        سفارشی کردن اجزا EnergyPlus

  ·        تجسم و ویرایش منطقه‌های حرارتی، ازجمله بارها و برنامه

  ·        یک شبیه‌سازی انرژی را اجرا کنید

   مدل‌سازی و تجزیه‌وتحلیل تکراری خودکار در Grasshopper

    این کارگاه شیوه برای خودکارسازی و مطالعات تکراری پارامتری را پوشش می‌دهد. در این کارگاه، شما:

   ·        معیار طراحی را انتخاب کنید

  ·        ساخت یک مدل انرژی پارامتری که این معیارها را نشان می‌دهد

  ·        به‌طور خودکار از طریق فضای طراحی همه ترکیبات ممکن از این معیارها اجرا می‌شود

  ·         نتایج خود را با استفاده از Design Explorer تجسم کنید

   مدل‌سازی جریان هوا با باترفلای (Butterfly)

  شبیه‌سازی جریان هوا با باترفلای (Butterfly) و OpenFOAM . باترفلای (Butterfly) امکان اجرای شبیه‌سازی سیالات (CFD) از داخل Grasshopper برای مدل جریان هوای داخل و بیرون را فراهم می‌سازد. موارد مربوط به فیزیک CFD به‌صورت کلی بررسی خواهند شد.  برگزارکننده
  کانون معماران معاصر
  قیمت دوره آزاد
  9,300,000 ریال

  زمان ثبت نام به پایان رسیده است.