CODE-STRUCTED CITY

CODE-STRUCTED CITY
وضعیت دوره
اتمام دوره
CODE-STRUCTED CITY
  • مهلت ثبت نام ۱۳۹۸/۰۵/۲۵
  • تاریخ شروع ۱۳۹۸/۰۵/۲۴
  • تاریخ پایان ۱۳۹۸/۰۶/۰۸
  CODE-STRUCTED CITY
  • طول دوره 15 جلسه
  • مدت هر جلسه 13 ساعت
  • روزهای برگزاری هر روز
  CODE-STRUCTED CITY

  خلاصه کارگاه :
  آینده ما وابسته به شهر هاست. امروزه بیش از نیمی از جمعیت  جهان در مناطق شهری زندگی می کنند و این در حالی است که هر هفته ۱.۵ میلیون نفر به جمعیت جهانی شهرها در حال اضافه شدن می باشد.
  توجه به مسائل مرتبط با توسعه کاربری های زمین و بهره برداری مناسب از آن همواره  به عنوان چالشی عمده برای برنامه ریزان شهری حتی در کشورهای توسعه یافته مانند انگلستان نیز مطرح بوده است.  
  هدف از برگزاری دوره:

  بازنگری و شناسایی نسل جدید ساختمان های بلندمرتبه و متراکم در تهران به عنوان ، دومین منطقه بزرگ شهری در خاورمیانه

  نرم افزار های مورد نیاز:
  مهارت متوسط در استفاده از Rhinoceros۳d ، Grasshopper
  مهارت کافی در استفاده از نرم افزار های Adobe برای مستندسازی مدارک پروژه.
  -شرکت کنندگان باید لپ تاپ خود را با نرم افزار نصب شده در طی برگزاری این دوره به همراه داشته باشند.

  اسپانسر اجرایی ورکشاپ: شرکت چوبسنگ
  ساخت دیجیتالی ماکت کانتکست + ساخت دیجیتالی ماکت نهایی پروژه منتخب در پایان دوره


  برگزارکننده
  کانون معماران معاصر
  قیمت دوره آزاد
  35,000,000 ریال

  زمان ثبت نام به پایان رسیده است.