• 764
  • 0

مدرسه های معماری بستری را فراهم می کنند تا با یافتن راه حل های نو و خارج از قوانین موجود، مسائل روز را با راهکارهای جدید حل کنند. فرزین لطفی یکی از افرادی است که در دانشگاه های سراسر دنیا درس خوانده و درس داده است. در این نشست وی به بیان نحوه رویکرد خود در پروژه های مختلف در دانشگاه های مختلف و در نقاط مختلف دنیا پرداخته است.

نظردهی