رویدادهای کانون معماران معاصر

رویداد
 ‏Robots Dream of Digital Sheep

‏Robots Dream of Digital Sheep

  • برگزارکنندگان : کانون معماران معاصر
  • زمان برگزاری : ۱۳۹۸/۰۳/۱۹
  • اعضای پنل :
رویداد
نشست دیالوگ

نشست دیالوگ

  • برگزارکنندگان : کانون معماران معاصر
  • زمان برگزاری : ۱۳۹۸/۰۳/۱۱
  • اعضای پنل :
رویداد
Scaai Day

Scaai Day

  • برگزارکنندگان : کانون معماران معاصر
  • زمان برگزاری : ۱۳۹۸/۰۲/۱۶
  • اعضای پنل :