رویدادهای کانون معماران معاصر

رویداد
مصاحبه ت.ا.ر

مصاحبه ت.ا.ر

 • برگزارکنندگان :
 • زمان برگزاری : ۱۳۹۷/۱۱/۱۷
 • اعضای پنل :
رویداد
نشست Generative Morpholgy

نشست Generative Morpholgy

 • برگزارکنندگان : کانون معماران معاصر
 • زمان برگزاری : ۱۳۹۷/۱۱/۱۸
 • اعضای پنل :
رویداد
(BIM (Building Information Modeling

(BIM (Building Information Modeling

 • برگزارکنندگان : کانون معماران معاصر
 • زمان برگزاری : ۱۳۹۷/۰۶/۱۷
 • اعضای پنل :
رویداد
Memory and Invention: singularities in Alvaro Siza

Memory and Invention: singularities in Alvaro Siza

 • برگزارکنندگان : کانون معماران معاصر
 • زمان برگزاری : ۱۳۹۷/۰۶/۰۷
 • اعضای پنل : کریستینا پالینی , حسین روسایی , هلدر کازال ریبرو