رویدادهای کانون معماران معاصر

رویداد
مصاحبه ت.ا.ر

مصاحبه ت.ا.ر

  • برگزارکنندگان :
  • زمان برگزاری : ۱۳۹۷/۱۱/۱۷
  • اعضای پنل :
رویداد
نشست Generative Morpholgy

نشست Generative Morpholgy

  • برگزارکنندگان : کانون معماران معاصر
  • زمان برگزاری : ۱۳۹۷/۱۱/۱۸
  • اعضای پنل :