رویدادهای کانون معماران معاصر

رویداد
(BIM  (Building Information Modeling

(BIM (Building Information Modeling

  • برگزارکنندگان : کانون معماران معاصر
  • زمان برگزاری : ۱۳۹۷/۰۶/۱۷
  • اعضای پنل :
رویداد
Memory and Invention: singularities in Alvaro Siza

Memory and Invention: singularities in Alvaro Siza

  • برگزارکنندگان : کانون معماران معاصر
  • زمان برگزاری : ۱۳۹۷/۰۶/۰۷
  • اعضای پنل : کریستینا پالینی , حسین روسایی , هلدر کازال ریبرو
رویداد
نشست پرتفولیو

نشست پرتفولیو

  • برگزارکنندگان :
  • زمان برگزاری : ۱۳۹۷/۰۵/۱۴
  • اعضای پنل :