رویدادهای کانون معماران معاصر

رویداد
هم خوان دان

هم خوان دان

  • برگزارکنندگان : کانون معماران معاصر
  • زمان برگزاری : ۱۳۹۶/۱۲/۱۹
  • اعضای پنل :
رویداد
یک روز، دو بازدید

یک روز، دو بازدید

  • برگزارکنندگان : کانون معماران معاصر
  • زمان برگزاری : ۱۳۹۶/۱۲/۰۳
  • اعضای پنل :
رویداد
نشست خم

نشست خم

  • برگزارکنندگان :
  • زمان برگزاری : ۱۳۹۶/۱۱/۲۶
  • اعضای پنل :