رویدادهای کانون معماران معاصر

رویداد
دید معکوس

دید معکوس

  • برگزارکنندگان : کانون معماران معاصر
  • زمان برگزاری : ۱۳۹۷/۰۱/۲۹
  • اعضای پنل :
رویداد
هم خوان دان ۳

هم خوان دان ۳

  • برگزارکنندگان : کانون معماران معاصر
  • زمان برگزاری : ۱۳۹۷/۰۲/۰۱
  • اعضای پنل :
رویداد
۲ هم خوان دان

۲ هم خوان دان

  • برگزارکنندگان : کانون معماران معاصر
  • زمان برگزاری : ۱۳۹۷/۰۱/۱۸
  • اعضای پنل :