دوره
صفر تا صد

صفر تا صد

  • مدرسان : پویا خزائلی
  • زمان برگزاری : ۱۳۹۹/۰۷/۱۰
دوره
تجربه

تجربه

  • زمان برگزاری : ۱۳۹۹/۰۶/۱۹
دوره
Soft room

Soft room

  • مدرسان : سهیل قندیلی
  • زمان برگزاری : ۱۳۹۹/۰۵/۲۴
دوره

"پارافیکشن"

  • مدرسان : پویان روحی
  • زمان برگزاری : ۱۳۹۹/۰۴/۱۵
دوره
Bridgium

Bridgium

  • مدرسان : محمدحسن فروزان فر , مهراد ایروانیان
  • زمان برگزاری : ۱۳۹۸/۱۱/۰۳
دوره
Revit

Revit

  • زمان برگزاری : ۱۳۹۸/۰۹/۲۰
دوره
Rhino

Rhino

  • زمان برگزاری : ۱۳۹۸/۰۸/۲۸
دوره
Lumion

Lumion

  • مدرسان : احسان کازرونی
  • زمان برگزاری : ۱۳۹۸/۰۶/۰۴
دوره
Element

Element

  • مدرسان : داوود محمد حسن
  • زمان برگزاری : ۱۳۹۸/۰۶/۰۳
دوره
Climacode

Climacode

  • مدرسان : ایمان شیخ انصاری
  • زمان برگزاری : ۱۳۹۸/۰۶/۰۳
دوره
ورکشاپ طراحی و ساخت

ورکشاپ طراحی و ساخت

  • مدرسان : رایکا منظم , محمدعلی رضی‌زاده , سید حسام الدین موسوی نژاد , آریا صانعی , علی شیخ الاسلامی
  • زمان برگزاری : ۱۳۹۸/۰۶/۰۲
دوره
Vray rendering

Vray rendering

  • مدرسان : میثم فیضی
  • زمان برگزاری : ۱۳۹۸/۰۵/۳۱
دوره
Recolight

Recolight

  • مدرسان : علیرضا زمانی
  • زمان برگزاری : ۱۳۹۸/۰۵/۳۱
دوره
Diagramatic

Diagramatic

  • مدرسان : الیکا زارعی
  • زمان برگزاری : ۱۳۹۸/۰۵/۲۹
دوره
Modeling & Fabrication

Modeling & Fabrication

  • مدرسان : پوریا بنی آدم
  • زمان برگزاری : ۱۳۹۸/۰۵/۲۸
دوره
CODE-STRUCTED CITY

CODE-STRUCTED CITY

  • مدرسان : آرین حکیمی نژاد
  • زمان برگزاری : ۱۳۹۸/۰۵/۲۴
دوره
میزان سیتی

میزان سیتی

  • مدرسان : مبشر نیکویی , مهسا مسعودی , حمید پور آذری
  • زمان برگزاری : ۱۳۹۸/۰۵/۱۰
دوره
Revit

Revit

  • مدرسان : امیر کرمی
  • زمان برگزاری : ۱۳۹۸/۰۴/۲۶