دوره
آموزش راینو

آموزش راینو

 • مدرسان : امیر کرمی
 • زمان برگزاری : ۱۳۹۸/۰۲/۱۳
 • برگزار کننده :
دوره
آموزش رویت

آموزش رویت

 • مدرسان : امیر کرمی
 • زمان برگزاری : ۱۳۹۸/۰۱/۲۹
 • برگزار کننده :
دوره
(Tool Box (architectural drawing

(Tool Box (architectural drawing

 • مدرسان : سعید حکمت نیا , نیما نیان
 • زمان برگزاری : ۱۳۹۷/۱۲/۱۱
 • برگزار کننده :
دوره
بازي [گوش]

بازي [گوش]

 • مدرسان : پانته آ اسلامی
 • زمان برگزاری : ۱۳۹۷/۱۲/۱۰
 • برگزار کننده :
دوره
Rapid Prototyping

Rapid Prototyping

 • مدرسان : حسن کریمی
 • زمان برگزاری : ۱۳۹۷/۱۲/۰۶
 • برگزار کننده :
دوره
 AV Animation

AV Animation

 • مدرسان : امیر عطا گرجی
 • زمان برگزاری : ۱۳۹۷/۱۱/۱۰
 • برگزار کننده :
دوره
دروره clima|code

دروره clima|code

 • مدرسان : ایمان شیخ انصاری
 • زمان برگزاری : ۱۳۹۷/۱۱/۰۷
 • برگزار کننده :
دوره
دو به دو

دو به دو

 • مدرسان : پانته آ اسلامی
 • زمان برگزاری : ۱۳۹۷/۱۱/۰۵
 • برگزار کننده :
دوره
grasshopper

grasshopper

 • مدرسان : پوریا بنی آدم
 • زمان برگزاری : ۱۳۹۷/۱۱/۰۲
 • برگزار کننده :
دوره
(XS Mde (making and design

(XS Mde (making and design

 • مدرسان : فرزاد نقیب زاده
 • زمان برگزاری : ۱۳۹۷/۱۰/۲۹
 • برگزار کننده :
دوره
معماری تکنو علم

معماری تکنو علم

 • مدرسان : ایمان انصاری
 • زمان برگزاری : ۱۳۹۷/۱۰/۲۵
 • برگزار کننده :
دوره
فب کید

فب کید

 • مدرسان : پانته آ اسلامی
 • زمان برگزاری : ۱۳۹۷/۱۰/۱۴
 • برگزار کننده :
دوره
آموزش رویت

آموزش رویت

 • مدرسان : امیر کرمی
 • زمان برگزاری : ۱۳۹۷/۱۰/۱۳
 • برگزار کننده :
دوره
آموزش راینو

آموزش راینو

 • مدرسان : امیر کرمی
 • زمان برگزاری : ۱۳۹۷/۱۰/۰۷
 • برگزار کننده :
دوره
بازی با تعادل

بازی با تعادل

 • مدرسان : پانته آ اسلامی
 • زمان برگزاری : ۱۳۹۷/۰۹/۳۰
 • برگزار کننده :
دوره
تاریخ تئوری ۱

تاریخ تئوری ۱

 • مدرسان : پویان روحی
 • زمان برگزاری : ۱۳۹۷/۰۹/۱۶
 • برگزار کننده :
دوره
الگوی سبز

الگوی سبز

 • مدرسان : پانته آ اسلامی
 • زمان برگزاری : ۱۳۹۷/۰۹/۱۵
 • برگزار کننده :
دوره
Fab kid

Fab kid

 • مدرسان : پانته آ اسلامی
 • زمان برگزاری : ۱۳۹۷/۰۸/۲۵
 • برگزار کننده :
دوره
وركشاپ

وركشاپ

 • مدرسان : پانته آ اسلامی
 • زمان برگزاری : ۱۳۹۷/۰۷/۲۰
 • برگزار کننده :