دوره

"پارافیکشن"

 • مدرسان : پویان روحی
 • زمان برگزاری : ۱۳۹۹/۰۴/۱۵
دوره
Bridgium

Bridgium

 • مدرسان : محمدحسن فروزان فر , مهراد ایروانیان
 • زمان برگزاری : ۱۳۹۸/۱۱/۰۳
دوره
Revit

Revit

 • زمان برگزاری : ۱۳۹۸/۰۹/۲۰
دوره
Rhino

Rhino

 • زمان برگزاری : ۱۳۹۸/۰۸/۲۸
دوره
Lumion

Lumion

 • مدرسان : احسان کازرونی
 • زمان برگزاری : ۱۳۹۸/۰۶/۰۴
دوره
Element

Element

 • مدرسان : داوود محمد حسن
 • زمان برگزاری : ۱۳۹۸/۰۶/۰۳
دوره
Climacode

Climacode

 • مدرسان : ایمان شیخ انصاری
 • زمان برگزاری : ۱۳۹۸/۰۶/۰۳
دوره
ورکشاپ طراحی و ساخت

ورکشاپ طراحی و ساخت

 • مدرسان : رایکا منظم , محمدعلی رضی‌زاده , سید حسام الدین موسوی نژاد , آریا صانعی , علی شیخ الاسلامی
 • زمان برگزاری : ۱۳۹۸/۰۶/۰۲
دوره
Vray rendering

Vray rendering

 • مدرسان : میثم فیضی
 • زمان برگزاری : ۱۳۹۸/۰۵/۳۱
دوره
Recolight

Recolight

 • مدرسان : علیرضا زمانی
 • زمان برگزاری : ۱۳۹۸/۰۵/۳۱
دوره
Diagramatic

Diagramatic

 • مدرسان : الیکا زارعی
 • زمان برگزاری : ۱۳۹۸/۰۵/۲۹
دوره
Modeling & Fabrication

Modeling & Fabrication

 • مدرسان : پوریا بنی آدم
 • زمان برگزاری : ۱۳۹۸/۰۵/۲۸
دوره
CODE-STRUCTED CITY

CODE-STRUCTED CITY

 • مدرسان : آرین حکیمی نژاد
 • زمان برگزاری : ۱۳۹۸/۰۵/۲۴
دوره
میزان سیتی

میزان سیتی

 • مدرسان : مبشر نیکویی , مهسا مسعودی , حمید پور آذری
 • زمان برگزاری : ۱۳۹۸/۰۵/۱۰
دوره
Revit

Revit

 • مدرسان : امیر کرمی
 • زمان برگزاری : ۱۳۹۸/۰۴/۲۶
دوره
Climacode

Climacode

 • مدرسان : ایمان شیخ انصاری
 • زمان برگزاری : ۱۳۹۸/۰۴/۱۶
دوره
in paint

in paint

 • مدرسان : علی حبیبیان
 • زمان برگزاری : ۱۳۹۸/۰۴/۱۵
دوره
Element

Element

 • مدرسان : داوود محمد حسن
 • زمان برگزاری : ۱۳۹۸/۰۴/۱۱
دوره
Rhino design

Rhino design

 • مدرسان : فرزاد نقیب زاده
 • زمان برگزاری : ۱۳۹۸/۰۴/۰۹