دوره
ساخت سر پناه

ساخت سر پناه

  • مدرسان : امیر علی زینتی , پویا خزائلی
  • زمان برگزاری : ۱۳۹۷/۰۳/۱۲
دوره
code it

code it

  • زمان برگزاری : ۱۳۹۷/۰۲/۲۰
دوره
Hetero Sci

Hetero Sci

  • زمان برگزاری : ۱۳۹۷/۰۲/۲۰
دوره
Robotic Fabrication

Robotic Fabrication

  • مدرسان : امیر پور مقدم , پانیذ فرخ سیر , مهراد مه نیا
  • زمان برگزاری : ۱۳۹۶/۱۲/۲۱