دوره
عکاسی پایه

عکاسی پایه

 • مدرسان :
 • زمان برگزاری : ۱۳۹۷/۰۲/۲۰
 • برگزار کننده :
دوره
ARCH(K)INETIC

ARCH(K)INETIC

 • مدرسان :
 • زمان برگزاری : ۱۳۹۷/۰۲/۲۰
 • برگزار کننده :
دوره
Future Traditions

Future Traditions

 • مدرسان :
 • زمان برگزاری : ۱۳۹۷/۰۲/۲۰
 • برگزار کننده :
دوره
عکاسی پایه

عکاسی پایه

 • مدرسان :
 • زمان برگزاری : ۱۳۹۷/۰۲/۲۰
 • برگزار کننده :
دوره
Hetero Sci

Hetero Sci

 • مدرسان :
 • زمان برگزاری : ۱۳۹۷/۰۲/۲۰
 • برگزار کننده :
دوره
فب ربات کد دو

فب ربات کد دو

 • مدرسان :
 • زمان برگزاری : ۱۳۹۷/۰۲/۲۰
 • برگزار کننده :
دوره
عکاسی پایه

عکاسی پایه

 • مدرسان :
 • زمان برگزاری : ۱۳۹۷/۰۲/۲۰
 • برگزار کننده :
دوره
Robotic Fabrication

Robotic Fabrication

 • مدرسان : امیر پور مقدم , پانیذ فرخ سیر , مهراد مه نیا
 • زمان برگزاری : ۱۳۹۶/۱۲/۲۱
 • برگزار کننده :
دوره
کارگاه ساختارهای زنده - ۲

کارگاه ساختارهای زنده - ۲

 • مدرسان : بهناز مترجم , سونیا بیگی , امیر علی زینتی , پویا خزائلی
 • زمان برگزاری : ۱۳۹۶/۱۲/۲۰
 • برگزار کننده :
دوره
Simulation & Optimization

Simulation & Optimization

 • مدرسان : امیر پور مقدم , پانیذ فرخ سیر , مهراد مه نیا
 • زمان برگزاری : ۱۳۹۶/۱۲/۱۵
 • برگزار کننده :
دوره
Archi Art

Archi Art

 • مدرسان : پانته آ اسلامی
 • زمان برگزاری : ۱۳۹۶/۱۲/۱۱
 • برگزار کننده :
دوره
Experimental Hadid

Experimental Hadid

 • مدرسان : پیمان اسماعیل پور
 • زمان برگزاری : ۱۳۹۶/۱۱/۲۹
 • برگزار کننده :
دوره
Introduction to Programming

Introduction to Programming

 • مدرسان : روزبه شیخها
 • زمان برگزاری : ۱۳۹۶/۱۱/۱۷
 • برگزار کننده :
دوره
سطوح قابل سکونت

سطوح قابل سکونت

 • مدرسان : محسن مریزاد
 • زمان برگزاری : ۱۳۹۶/۱۱/۱۱
 • برگزار کننده :
دوره
Rock your houses

Rock your houses

 • مدرسان : پانته آ اسلامی
 • زمان برگزاری : ۱۳۹۶/۰۴/۲۲
 • برگزار کننده :