دوره
وركشاپ

وركشاپ

 • مدرسان : پانته آ اسلامی
 • زمان برگزاری : ۱۳۹۷/۰۷/۲۰
 • برگزار کننده :
دوره
یک به یک

یک به یک

 • مدرسان : پانته آ اسلامی
 • زمان برگزاری : ۱۳۹۷/۰۵/۲۷
 • برگزار کننده :
دوره
راینو دیزاین

راینو دیزاین

 • مدرسان : فرزاد نقیب زاده
 • زمان برگزاری : ۱۳۹۷/۰۵/۱۵
 • برگزار کننده :
دوره
Folding Matters

Folding Matters

 • مدرسان : لیلا اسرار حقیقی , Axel Koerner , وحید اشراقی , مریم کلانتری
 • زمان برگزاری : ۱۳۹۷/۰۵/۱۳
 • برگزار کننده :
دوره
Modeling and Fabrication

Modeling and Fabrication

 • مدرسان : پانیذ فرخ سیر , پوریا بنی آدم
 • زمان برگزاری : ۱۳۹۷/۰۴/۱۳
 • برگزار کننده :
دوره
عکاسی معماری

عکاسی معماری

 • مدرسان : سیاوش صدیق
 • زمان برگزاری : ۱۳۹۷/۰۴/۰۵
 • برگزار کننده :
دوره
ساخت سر پناه

ساخت سر پناه

 • مدرسان : امیر علی زینتی , پویا خزائلی
 • زمان برگزاری : ۱۳۹۷/۰۳/۱۲
 • برگزار کننده :
دوره
بازگشت به تک خانه

بازگشت به تک خانه

 • مدرسان : کاوه مهربانی , میثم دادفرمای
 • زمان برگزاری : ۱۳۹۷/۰۳/۱۰
 • برگزار کننده :
دوره
عکاسی پایه

عکاسی پایه

 • مدرسان :
 • زمان برگزاری : ۱۳۹۷/۰۲/۲۰
 • برگزار کننده :
دوره
ورکشاپ DELTA-Z

ورکشاپ DELTA-Z

 • مدرسان :
 • زمان برگزاری : ۱۳۹۷/۰۲/۲۰
 • برگزار کننده :
دوره
code it

code it

 • مدرسان :
 • زمان برگزاری : ۱۳۹۷/۰۲/۲۰
 • برگزار کننده :