دوره
ورکشاپ طراحی و ساخت

ورکشاپ طراحی و ساخت

 • مدرسان : رایکا منظم , محمدعلی رضی‌زاده , سید حسام الدین موسوی نژاد , آریا صانعی , علی شیخ الاسلامی
 • زمان برگزاری : ۱۳۹۸/۰۶/۰۲
دوره
Vray rendering

Vray rendering

 • مدرسان : میثم فیضی
 • زمان برگزاری : ۱۳۹۸/۰۵/۳۱
دوره
Recolight

Recolight

 • مدرسان : علیرضا زمانی
 • زمان برگزاری : ۱۳۹۸/۰۵/۳۱
دوره
Diagramatic

Diagramatic

 • مدرسان : الیکا زارعی
 • زمان برگزاری : ۱۳۹۸/۰۵/۲۹
دوره
Modeling & Fabrication

Modeling & Fabrication

 • مدرسان : پوریا بنی آدم
 • زمان برگزاری : ۱۳۹۸/۰۵/۲۸
دوره
CODE-STRUCTED CITY

CODE-STRUCTED CITY

 • مدرسان : آرین حکیمی نژاد
 • زمان برگزاری : ۱۳۹۸/۰۵/۲۴
دوره
میزان سیتی

میزان سیتی

 • مدرسان : مبشر نیکویی , مهسا مسعودی , حمید پور آذری
 • زمان برگزاری : ۱۳۹۸/۰۵/۱۰
دوره
Revit

Revit

 • مدرسان : امیر کرمی
 • زمان برگزاری : ۱۳۹۸/۰۴/۲۶
دوره
Climacode

Climacode

 • مدرسان : ایمان شیخ انصاری
 • زمان برگزاری : ۱۳۹۸/۰۴/۱۶
دوره
in paint

in paint

 • مدرسان : علی حبیبیان
 • زمان برگزاری : ۱۳۹۸/۰۴/۱۵
دوره
Element

Element

 • مدرسان : داوود محمد حسن
 • زمان برگزاری : ۱۳۹۸/۰۴/۱۱
دوره
Rhino design

Rhino design

 • مدرسان : فرزاد نقیب زاده
 • زمان برگزاری : ۱۳۹۸/۰۴/۰۹
دوره
Seat made

Seat made

 • مدرسان : حسن کریمی
 • زمان برگزاری : ۱۳۹۸/۰۳/۰۹
دوره
آموزش رویت

آموزش رویت

 • مدرسان : امیر کرمی
 • زمان برگزاری : ۱۳۹۸/۰۳/۰۳
دوره
لومیون

لومیون

 • مدرسان : احسان کازرونی
 • زمان برگزاری : ۱۳۹۸/۰۲/۳۱
دوره
المنت

المنت

 • مدرسان : داوود محمد حسن
 • زمان برگزاری : ۱۳۹۸/۰۲/۳۰
دوره
راینو دیزاین

راینو دیزاین

 • مدرسان : فرزاد نقیب زاده
 • زمان برگزاری : ۱۳۹۸/۰۲/۲۹
دوره
ریکولایت

ریکولایت

 • مدرسان : علی حبیبیان
 • زمان برگزاری : ۱۳۹۸/۰۲/۲۸
دوره
آموزش راینو

آموزش راینو

 • مدرسان : فرزاد نقیب زاده
 • زمان برگزاری : ۱۳۹۸/۰۲/۲۷
دوره
بازي [كن]

بازي [كن]

 • مدرسان : پانته آ اسلامی
 • زمان برگزاری : ۱۳۹۸/۰۲/۲۰
دوره
پک پورتفولیو

پک پورتفولیو

 • مدرسان : احسان کازرونی , داوود محمد حسن , علی حبیبیان , فرزاد نقیب زاده
 • زمان برگزاری : ۱۳۹۸/۰۲/۰۹
دوره
آموزش رویت

آموزش رویت

 • مدرسان : امیر کرمی
 • زمان برگزاری : ۱۳۹۸/۰۱/۲۹
دوره
بازي [گوش]

بازي [گوش]

 • مدرسان : پانته آ اسلامی
 • زمان برگزاری : ۱۳۹۷/۱۲/۱۰
دوره
Rapid Prototyping

Rapid Prototyping

 • مدرسان : حسن کریمی
 • زمان برگزاری : ۱۳۹۷/۱۲/۰۶
دوره
 AV Animation

AV Animation

 • مدرسان : امیر عطا گرجی
 • زمان برگزاری : ۱۳۹۷/۱۱/۱۰
دوره
دروره clima|code

دروره clima|code

 • مدرسان : ایمان شیخ انصاری
 • زمان برگزاری : ۱۳۹۷/۱۱/۰۷
دوره
دو به دو

دو به دو

 • مدرسان : پانته آ اسلامی
 • زمان برگزاری : ۱۳۹۷/۱۱/۰۵
دوره
grasshopper

grasshopper

 • مدرسان : پوریا بنی آدم
 • زمان برگزاری : ۱۳۹۷/۱۱/۰۲