کانون معماران معاصر از کلیه موسسات و انجمن های تخصصی معماری و شهرسازی فعال در شهرهای مختلف ایران دعوت به همکاری می کند. لذا از کلیه متقاضیان دعوت می شود سوابق آموزشی و فرهنگی و پژوهشی خود را به همراه پروپوزال پیشنهادات همکاری به آدرس اینترنتی info@caai.ir ارسال فرمایید.
ماموریت
مأموریت واحد شهرستانها کانون معماران معاصر، گسترش و ارتقاء دانش و مهارت معماری در سراسر کشور از طریق جلب همکاری مؤسسات آموزشی و پژوهشی مشابه در شهرستانها است. از جمله وظایف این واحد، اعلام شرایط همکاری، دریافت اطلاعات متقاضی، بررسی و تشخیص صلاحیت متقاضیان، نظارت بر فعالیت های آموزشی، اجرایی و مالی همکاران در برنامه های مشترک، ارائه راهکارهای مناسب جهت پیشبرد بهتر امور و بسط و گسترش فعالیت های همکاران در زمینه اجرای برنامه های مشترک است.
شرایط همکاری مؤسسات مستقر در شهرستانها با کانون معماران معاصر
متقاضیان همکاری آموزشی با کانون معماران معاصر میتوانند با تکمیل فرم مخصوص، درخواست خود را ثبت نمایند تا پس از بررسی و تایید
آن توسط شورای ذیربط و عقد قرارداد به عنوان همکار کانون در شهرستان مربوطه به صورت رسمی معرفی شوند .
شرایط لازم برای متقاضیان
- جزء موسسات و مراکز علمی، آموزشی و پژوهشی معتبر و دارای حسن شهرت باشند که مجوزهای لازم را برای برگزاری دوره های آموزشی از مراجع ذیربط دریافت کرده است.
- از فضا و امکانات آموزشی مناسب و مطابق با استانداردهای تعریف شده توسط کانون معماران معاصر برخوردار باشند.
- تأمین شرایط همکاری با برند آموزشی کانون معماران معاصر
مراحل دریافت موافقت اصولی همکاری

تکمیل فرم درخواست و ارسال آن به ایمیل info@caai.ir –

تماس کارشناسان امور شهرستانهای کانون با متقاضی

ارسال درخواست رسمی به همراه مدارک مورد نیاز

شرکت در جلسه حضوری کمیته امور شهرستانها

بازدید میدانی نمایندگان کانون از محل متقاضی

جلسه نهایی و عقد قرارداد رسمی همکاری

*لازم به ذکر است کانون در طول مدت قرارداد بصورت انحصاری در هر شهر فقط با یک موسسه همکاری خواهد داشت.

*همکاری با مراکز مختلف به معنای نمایندگی کانون معمارن معاصر نیست و کانون معماران معاصر در هیچ شهری شعبه ای ندارد.