کانون معماران معاصر علاوه بر حوزه آموزش آنلاین برای باشگاه مخاطبان خود، تسهیلاتی را جهت رفاه هر چه بیشتر، در اختیار مخاطبانش قرارداده است تا آنها بتوانند از خدمات فرهنگی، رفاهی و خدماتی با برخورداری از تخفیف مخصوص اعضای کانون معماران معاصر بهره مند شوند.

در قسمت پایین تمامی مراکز طرف قرارداد کانون آورده شده است.

اعضای باشگاه مخاطبان می توانند با در دست داشتن کارت عضویت کانون معماران معاصر از این تخفیف ها استفاده کنند.