رویدادها

در راستای ایجاد گفتمان و ورود ایده های نو سخنرانی هایی با افراد مختلف و دیدگاه های متفاوت برای دانشجویان برنامه ریزی شد. در این سخنرانی ها تلاش شد که این دیدگاه ها در ارتباط با موضوعات اصلی استودیو ها توسط اساتید و دانشجویان مورد بحث قرار گیرد.
با توجه به امکان ایجاد ارتباط مجازی با موسسات و مدارس بین المللی تلاش شد از این پتانسیل در استودیو های همگرا استفاده شود. در همین راستا سخنرانی هایی با اساتید موسسه معماری کالیفرنیای جنوبی SCI-Arc برنامه ریزی گردید. در این سخنرانی ها افراد زیر به بحث و گفتگو با دانشجویان استودیو های همگرا پرداختند.

هما فرجادی
منوچهر سید مرتضوی
مریم پوستی
حامد خسروی
پرشیا قره گوزلو
آرش بصیرت
Tom Wiscombe
Peter Trummer
Hernan Diaz Alonso
Donald Bates
Damjan Jovanovic
Andrew Zago

دوره های تکمیلی

این دوره ها در واقع مکمل هایی هستند و در راستای استودیو های طراحی برنامه ریزی شده اند. موضوعیت اصلی این دوره ها آموزش تکنیک و تئوری های مرتبط با استودیو های طراحی است. در برنامه ریزی این دوره ها تلاش شده آموزش تکنیک ها و نرم افزار های متفاوت در قالب تمرین های طراحی برنامه ریزی شوند. سیمنارهای این دوره ها درقالب دو دسته بندی کلی نظری و مهارت های عملی ارائه شده است. این دوره ها عموما به صورت جلسات هفتگی برای تمام شرکت کنندگان استودیو ها برگزار شده و هدف از تشکیل آنها آموزش مهارت هایی است که در طول دوره، دانش پژوه بتواند به صورت عملی در جهت پیشبرد طراحی و تحقیق خود از آن ها استفاده کند. محتوای این دوره ها با توجه به نیازهای استودیو طراحی برنامه ریزی شده است.

محمدیاسر موسی پور_دایرکتور دوره های نظری
داوود محمد حسن_دایرکتور دوره های تکنیکال

استودیو طراحی

دوره 8 ماهه استودیو های همگرا در سه بخش مجزا تشکیل شد که در پایان هر بخش ،جلسه ارائه و بررسی عمومی طراح ها برگزار می‌شد و از معماران و صاحب نظران برای حضور در این جلسات دعوت به عمل می‌آمد تا امکان ایجاد گفتگویی انتقادی بین مدرسه و کانون های علمی و صاحب نظران فراهم شود. استودیو های طراحی هر روزه در اختیار شرکت کنندگان قرار داشت و تمامی دانشجوایان فضای مختص به خود را درطول دوره داشتند، که بر اساس برنامه ریزی های استودیوباز چینش شده است، اساتید اصلی که هر یک مسئولیت یک استودیو را برعهده دارند در طول هفته جلساتی با اعضا گروه های خود داشتند. همچین جلسات ماهانه بررسی گروهی بین تمام استودیوها در طول هر بخش ، امکان اشتراک گذاری و دیالو گ بین اعضا استودیوهای سه گانه را ایجاد می کرد. در این راستا جلساتی با حضور هما فرجادی در یک نوبت در تقویم آموزشی در نظر گرفته شد. به جز این دو نوبت جلسات آنلاین نیز بر اساس نیاز استودیوها با ایشان برنامه ریزی شد.

علیرضا تغابنی_مدرس استودیو طراحی
کامران حیرتی_مدرس استودیو طراحی
هومن طالبی_مدرس استودیو طراحی-دایرکتور استودیو همگرا
فرشاد مهدی زاده_مدرس استودیو طراحی

استودیوهای طراحی

استودیو تراکم
مدرس:علیرضا تغابنی
تراکم در تهران با ضابطه 60 درصد سطح اشغال شکل گرفته است در حالی‌که به نظر می‌رسد
می توان با تعریف هوشمند تر از تراکم، آلترناتیوهای جایگزینی برای توسعه فضاهای شهری ارائه داد. آلترناتیو هایی که بتوانند محیط های سکونت بهتری با همان تراکم ایجاد نمایند.
در ابتدا تلاش می شود تا درک بهتری از فضای پر و خالی و رابطه آن با کیفیت فضایی شکل گرفته، بدون در نظر گرفتن مقیاس انسانی، حاصل شود. اسامی تعدادی از مجسمه سازان که آثار خود را با بازی فضاهای پر و خالی شکل می‌دهند در اختیار گروه قرار می گیرد تا هر فرد با انتخاب یکی از آن هنرمندان به بررسی آثار او پرداخته و بتواند تحلیل مناسبی از نقش فضای پر و خالی در آن ها ارائه دهد، اینکه چگونه مجسمه ساز با به کارگیری توده و وید کیفیت‌های فضایی و فرمی دلخواه را ایجاد می‌کند. پس از آن با برگزیدن یک اثر جزء اصلی شکل دهنده یا همان ژن اثر را استخراج می نماید.

3
2
1

استودیو ساختارهای هتروژن
مدرس:کامران حیرتی
شهر های ما توسط مکان‌های های ما شناسایی می‌شوند.شاید این برعکس دیدکاهی باشد که مکان‌ها را دستاورد فضا میداند. در شهر های ما مکان‌هایی وجود دارد که در آنجا اتفاقات پیش بینی نشده بسیاری بوجود می‌آیند. چیزها، اتفاقات و مکان‌هایی در کنار هم قرار می‌گیرند که از قبل طراحی نشده اند و همنشینی آنها رخدادهایی فضایی ایجاد می‌شود take placeکه از تک تک آن چیزها، اتفاقات و مکان‌ها شگرف‌ترو جذاب تر است. به سادگی می‌توان گفت خیلی از آن فضا ها را معماران طراحی نکرده اند بلکه بسیار خود انگیخته و مردمی بوجود آمده اند. اینجا دیگر صحبت از مکان هاست. نظیر بازار‌های مکاره ، راسته های بازار، یا صحنه تئاتر، پیاده رو ها و…. که در آنها مکان‌های مختلف بازتولید میشوند و فضا حائز وضعیت‌های متکثر می‌باشد و زندگی تمام و کمال در آن جاریست. در این مکان ها دیسیپلین فضایی خاصی وجود ندارد که حول یک ایده مرکزی شکل گرفته باشد. بنابراین این مکانها هستند که در کنار هم جاسازی شده‌اند و این تکثر است که فضا را مکانمند کرده است. بنابر این آنچه اهمیت دارد این است که چه عواملی بعضی مکان‌ها را حایز چنین کیفیتی می‌کند و چقدر از این کیفیت ساخته و پرداخته تفکر معماری است و چگونه یک معمار می‌تواند آگاه به این وضعیت باشد و بتواند فضا را واجد این مکانمندی نماید. برای ایجاد یک برداشت عمیق تر و یک تمرین دقیق بر آن شده ایم که یک خیابان را که واجد این‌چنین شرایط خاص می‌باشد مورد مطالعه قرار دهیم..

5
4

بریف استودیو شلوغی
استودیو شلوغی امسال به بررسی و شناختى ساختاری از مسأله ‹شلوغی› به عنوان يك مفهوم فكرى و يك كيفيت فرهنگى كه در ايران نمود ويژه دارد پرداخت. ما در اين استوديو به تجربه اندوزى معمارانه با استفاده از ايده ‹شلوغى› به عنوان ابزارى كه امكان هم نهى عناصر متعدد با كيفيتهايى متفاوت را ايجاد مى كند و به جاى منطق طبقه بندى و جدا سازى، كيفياتى چون نفوذ پذيرى، تكثر و ادغام را افزايش مى دهد، پرداختيم.
فاز اول :در مرحله اول استوديو به کمک تولید ترسیمات تحلیلی از غذاهاى ايرانى كه به عنوان یک محصول اجتماعى/ فرهنگى متضمن كيفيت شلوغى بودند سعی بر شناخت ساختارهاى توليد كننده ‹شلوغى› و تدقيق مفهوم آن ها نموديم. در ادامه تلاش شد تا با استفاده از اين مفاهيم و در يك تمرين بازيگوشانه معمارى، آثار شاخصى از فزهنگ معمارى كه در بستر فكريى متضاد با مفاهيم شلوغى شكل گرفته اند با تعبيرى جديد بازتوليد شوند.
فاز دوم :رودخانه كن به  عنوان پر آب ترين و طولانى ترين (٣٣ كيلومتر) رودخانه از ميان ١٣ رودخانه تهران، تا مدتها مرز غربى تهران مدرن محسوب مى شد و محل جايگيرى بعضى از مهمترين زيرساخت هاى تهران و دريچه هاى اتصالى آن (فرودگاه، ورزشگاه بين المللى آزادى و …) به فراى خود بوده است.  در فاز دوم استوديو، تيم ها تلاش كردند تا به واسطه پتانسیل دیاگرام ها ی شلوغی تجربه تک لایه ی خود را به تجربه چند لایه اى تبدیل نمايند كه سوار بر اين پتانسيل كن، امكاناتى نو را براى اتصال تهران به فراى آن مهيا كند.

7
6

بریف استودیو شکل دهی اتفاق
امكانات، محدوديتها و يا ظرفيتهاى كالبدى، فرهنگى و اقتصادى بستر مانند زمان، متريال، مسائل اقليمى و … همگى عواملى هستند كه شخصيت و رفتار بستر را شكل ميدهند و هر كدام به طور خاص طراح را مجبور به حذف و یا انتخاب آن ها جهت رسيدن به راهبرد طراحى و جهت گيرى خاص نسبت به بستر ميكند و در ادامه ايده اى كالبدى وابسته به فرم در بكارگيرى و كنترل متريال با تكنيكهايى مشخص، ساختار محصول را در مسير استراتژى طراح به
محصول نهايى میرساند. رسيدن و محقق شدن اين ايده ميتواند به واسطه مطالعات متريالي خاص، هندسه اى كه بتواند عملكرد و يا رفتار سايت را سازماندهى كند، مطالعه و تحليل اطلاعات بستر و يا به واسطه تكنيك ساخت مشخص، حاصل شود. گرايشهاى مختلف معارى و خلق صرفا حوضه هايى هستند با ابزار و رويكردهايى مختلف در كنترل و سازماندهى بخشی از گزينه ها و شخصيتهاى بستر ، كه هيچ كدام برترى نسبت به ديگرى از لحاظ روند طراحى و خلق محصول ندارند. ميتوان گفت روند طراحى به خودى خود و به صورت فرمولي كلى و از پيش تعين شده براى خلق محصول در قالب يك سيستم و روندى كه با وارد نمودن داده ها و نيازهاى اوليه ثابت بتوان به محصول نهايى رسيد، وجود ندارد، بلكه اين روند طراحى است كه توسط طراح ميبايست با توجه به داده ها و امكانات بستر طراحى و خلق شود.

.

8
9

دوره های تکمیلی

2
1

دوره های نظری
دایرکتور:محمد یاسر موسی پور
تئوری معماری، فضایی برای اندیشیدن به معماری است‌. اگرچه در مواقع بسیاری این تئوری ها به کالاهایی برای مصرف منفعلانه و به دور از تفکر مبدل می شوند .به منظور تمرین مواجهه فعال با تئوری معماری، در این مدرسه فعالیت تئوریک پیرامون معماری در دو بخش موازی و متداخل دنبال می شود. بخش اول شامل مجموعه ای از لکچرهای دسته بندی شده است که عموما درباره مسئله معاصریت و تهران معاصر صورت بندی خواهند شد و بخش دوم مرتبط با تفکر انتقادی و نگارش نقادانه است. بخش اول به دنبال تولید محتوای اندیشه و بخش دوم به دنبال ایجاد فضایی برای نقد و چالش محتواهای ارائه شده است.
در بخش اندیشه و نگارش انتقادی، شیوه های نقد درونی و بیرونی اندیشه ها تمرین خواهد شد و دیالوگ درونی با نظام های فکری عرضه شده، قرائت آثار استودیوهای همگرا، و در نهایت تولید متن و تکنیک های نگارش انتقادی مورد بررسی قرار خواهند گرفت.
.

IMG_4153
2-2

دوره های تکنیکال
دایرکتور: فرشاد نصیری
استودیوی تکنیک های ترسیم معماری بر مسئلۀ Drawing (ترسیم) متمرکز است و در قالب یک استودیوی اکسپریمنتال و بینارشته ای، با گریز به دیسیپلین های دیگری همچون هنر و سینما در کنار استودیوهای همگرای مدرسۀ معماری کانون معماران معاصر و به عنوان مکملی با این استودیوهای طراحی فعالیت می کند. هدف استودیو آزمودن، تحلیل و استفاده از ابزارهای ترسیم و بازنمایی برای آفرینش ساختارهای معماری به واسطه امکاناتی بدیع بوده و تلاش استودیو بر این است تا از ابزارهای کلیشه ای ترسیم معماری (پلان، مقطع، پرسپکتیو، آیزومتریک) فاصله گرفته و در کنار توسعۀ ایده ها بیان های ترسیمی جدیدی کشف کند. موضوع استودیو در این سال تحصیلی “غیرممکن بودن” می باشد و دانشجویان سعی بر این داشته اند تا “غیرممکن بودن” را مورد تحقیق و بررسی قرار داده و در قالب پروژه های ترسیمی خود پاسخ مناسبی به این موضوع بدهند.

زندگی و فرهنگ استودیو

آنچه دانشجویان در استودیوی همگرا برای هشت ماه تجربه میکنند نمونه ای از فرهنگ و زندگی حرفه ای است که در آینده با آن مواجه میشوند. سفر ها رویداد ها و اتفاقات در این مدت همه و همه بخشی از این زندگی به شمار میآید. در این زمان دوستی ها و خاطرات و آشنایی هر چه بیشتر دانشجویان و اساتید بالقوه شبکه ای از ارتباطات حرفه ای را در آینده شکل میدهد.
در طول این دوره ی هشت ماهه دو سفر برای دانشجویان برنامه ریزی شد. که در سفر اول دانشجویان با همراهی فرشاد مهدیزاده از شهر اصفهان بازدید کردند و در تمرینی تلاش کردند به خوانشی شخصی نسبت به بافت این شهر دست پیدا کنند.

جلسات نقد وبررسی

مشاوره ثبت نام و ارسال پورتفولیو

  • Accepted file types: pdf.
    لطفا فایل پورتفولیو خود را در قالب یک فایل پی دی اف ارسال بفرمایید *حداکثر حجم مجاز فایل سی مگابایت

اطلاعات تماس

آدرس: بزرگراه یادگار امام . نبش جنوبی بولوار خرم رودی پلاک ۳
شمارهای تماس:
۴۴۳۸۰۲۲۴
۴۴۳۸۰۲۲۶