in paint[architectural renderin

in paint[architectural renderin
وضعیت دوره
اتمام دوره
in paint[architectural renderin
  • مهلت ثبت نام ۱۳۹۷/۱۲/۰۸
  • تاریخ شروع ۱۳۹۷/۱۲/۰۸
  • تاریخ پایان ۱۳۹۸/۰۳/۱۵
  in paint[architectural renderin
  • طول دوره 12 جلسه
  • مدت هر جلسه 4 ساعت
  • روزهای برگزاری چهارشنبه ها
  in paint[architectural renderin

  هدف از برگزاری دوره : 

  تصویر سازی از یک پروژه معماری فضایی ست میان دنیای هنر و معماری.

  موقعیتی که در آن میان دنیای هنر و معماری یک دیالوگ برقرار میشود و معماری برای به تصویر کشیدن خود از ایده های موجود در دنیای هنر بهره میجوید و تلاش میکند از مرزهای دیسیپلین خود عبور کند تا بتواند به کمک قوانین حاک بر دیسیپلین های دیگر هنر به خلق فضا و تصویر بپردازد تا از این مسیر ایده هایش را در مورد فضا بیان کند.

  این دوره با تمرکز بر این رابطه تلاش میکند بتواند دیالوگی میان دنیای هنر نقاشی و رندرینگ معماری ایجاد کند و از این مسیر ایده هایی را که در مورد نور پردازی و رنگ پردازی در دنیای نقاشی وجود دارد را به دنیای رندرینگ وارد کند.


  روند برگزاری دوره :

   در این دوره با مطالعه بر آثار نقاشی تحلیل آنها و سپس مطالعه آثاری از تاریخ معماری که در این فضای میانی حضور دارد تلاش میشود یک دانش اولیه در این زمینه ایجاد شود

  سپس با ورود به دنیای طراحی فضا ها و آموزش نرم افزار رندرینگ ویری به تمرین به مسایلی که در بخش ابتدایی استخراج شده است پرداخته میشود.

  در بخش اول دوره چهار جلسه به مطالعه و کشف مسایل و مبانی پرداخته میشود و سپس در بخش دوم کلاس با آموزش عملی نرم افزار ویری به تمرین پرداخته خواهد شد.

  برگزارکننده
  کانون معماران معاصر
  قیمت دوره آزاد
  11,800,000 ریال

  زمان ثبت نام به پایان رسیده است.