بنیاد استعداد یابی کانون معماران معاصر

کانون معماران معاصر همزمان با ارائه آموزش آلترناتیو، ناگزیر اقدام به جبران شرایط اقتصادی روز نموده است. بنیاد استعدادیابی کانون برای حمایت از استعدادهای نسل جدید معماران در راه خلق زبان های معماری معاصر، فعالیت می کند.

استعدادیابی کانون معماران

قوانــین استعدادیابی کانون معماران معاصر

| منابع مالی بنیاد هم برای دوره های بلند مدت و هم برای دوره های کوتاه مدت قابل تخصیص خواهد بود.
| همه بورسیه ها مشروط به پیشــرفت مداوم در طول دوره بورس تحصیـــــلیِ تعریف شده هستند.
| هر زمان مشخص شود دانشجو در اظهارات خود جانب راستی را رعایت نکرده است، ارائه مدرک پایان دوره ایشـــان منــــوط به تســویه کامــــل شهریــــه دوره است.
| حداکثر بورسیه قابل تخصیص، 70 درصد شهریـه آن دوره است.

بورسیه
استعدادیابی کانون

نحوه ارزیابی و تخصیص بورسیه

| منابع مالی بنیاد با دو معیار استعداد و نیاز مالی میان افراد متقاضی و به صلاحدید جمعیِ مدرسین یا شورای علمی تخصیص می یابد.
| استعداد دانشجو بر پایه مصاحبه، بررسی پورتفولیـو یا پرسش نامه توسط مدرسین ارزیابی می گردد.
| توصیه نامه اساتید دانشگاهی می تواند در ارزیابی مدرسین اثرگذار باشد.
| ارائه بیانــــیه شخصی در شناخت دقیـــق تر اساتید تاثیــــرگذار است.
| دانشجویان ساکن در خارج از تهران (شامل دانشجویان ساکن در سراسر ایران و همه‌ی کشورهای فارسی زبان) و دانشجویان با شرایط جسمانی خاص متقاضی در اولویت تخصیص بورسیه هستند.

فرآیند دریافت بورسیه

۱. ثبت درخواست از طریق گزینه “ثبت درخواست بورسیه” در پایین این صفحه
(مدارک شامل بیانیــه شخصی، پورتفولیو یا پرسش نامه، توصیه نامه از اساتید دانشــگاه است)
۲. دریافت ایمیل تایید رسید مدارک
۳. ارزیابی مدارک ارسالی
۴. مصاحبه با مدرسیـــن
۵. تخصیص بورسیه با تصمیم جمعـی مدرسین یا شورای علمی
۶. اعلام نتیجــه به ایمیل دانشجویــان

  • Max. file size: 25 MB.
  • Max. file size: 25 MB.
    روی سربرگ رسمی دانشگاه و امضای استاد مربوطه

تهران، میدان آزادی، بزرگراه لشگری، کارخانه نوآوری آزادی، کارگاه هفت‌و‌هشت، کانون معماران معاصر


شماره تماس : ۰۹۹۳۰۷۱۸۰۳۷
کد پستی : ۱۴۶۶۷۱۳۸۴۴
ایمیل واحد آموزش education@caai.ir
ایمیل کانون : info@caai.ir