نشست-اول

سلسله نشست های معماری معاصر در «میان» و یا در «بین» رشته‌ها

دو مسیری که اندیشه‌ معماری و یا در کل تفکر معمارانه از آن برای پیشبرد کار فکری‌اش سود می‌جوید بدین قراراند: اول اندیشیدن به معماری معاصر در «میانِ رشته‌ها» و دوم، به بحث گذاشتن آن در «بینِ رشته‌ها»

تفاوت این دو مسیر در کجاست؟

درسگفتارِ «معماری در روابط بینارشته‌ای» مقدمه‌ای است بر تفکر انتقادی بینِ معماری و رشته‌های همجوارش به نیت درک و تضمین توش و توانش در حین اجرا در افق معاصر.

نشست-اول

دو مسیری که اندیشه‌ معماری و یا در کل تفکر معمارانه از آن برای پیشبرد کار فکری‌اش سود می‌جوید بدین قراراند: اول اندیشیدن به معماری معاصر در «میانِ رشته‌ها» و دوم، به بحث گذاشتن آن در «بینِ رشته‌ها»

تفاوت این دو مسیر در کجاست؟

درسگفتارِ «معماری در روابط بینارشته‌ای» مقدمه‌ای است بر تفکر انتقادی بینِ معماری و رشته‌های همجوارش به نیت درک و تضمین توش و توانش در حین اجرا در افق معاصر.

نشست: درآمدی بر شناخت معماری معاصر در روابط بینارشته‌ای(حضوری)

سخنران: محمد پرویزی

تاریخ برگزاری: ۲۰ مرداد ۱۴۰۲

ساعت: ۱۸:۰۰

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تهران، میدان آزادی، بزرگراه لشگری، کارخانه نوآوری آزادی، کارگاه هفت‌و‌هشت، کانون معماران معاصر


شماره تماس : ۰۹۹۳۰۷۱۸۰۳۷
کد پستی : ۱۴۶۶۷۱۳۸۴۴
ایمیل واحد آموزش education@caai.ir
ایمیل کانون : info@caai.ir