کتاب سال ۹۶

تعداد صفحات : ؟

سال انتشار :  ۱۳۹۶

گرد آوردنده : ؟

قیمت کتاب :   ناموجود

این کتاب، چکیده فعالیت‌های یک ساله کانون معماران معاصر در حوزه آموزشی، پژوهشی، طراحی و ساخت است که در چهار بخش گردآوری شده است.
۱. کارگاه‌های ساخت و استودیوهای طراحی:
کارگاه‌های پروژه محور با هدف همگرایی هنر، صنعت و علم با تاکید بر ساخت و تولید محصول خلاقه و اختراع نوآورانه به واسطه تکنولوژی‌های نوین می‌باشد.
استودیوهای طراحی هسته اصلی هسته آموزش معماری به شمار می‌روند.
از طریق استودیوهای طراحی، شرکت کنندگان مهارت‌های خلاق،نوین و استفاده از این مهارت‌ها برای تولید راه‌ حل‌های نوآورانه را می‌آموزند.
۲. مجموعه سخنرانی‌ها و ورک‌شاپ‌ها TALK WALK:
تاک واک تقدیم رویدادهای معماری کانون معماران معاصر است.
در قالب این مجموعه برنامه‌ها، از تیرماه ۱۳۹۵،اساتید و معمارانی از سه قاره آسیا، اروپا و آمریکا به انتخاب فرشاد مهدی‌زاده به عنوان کیوریتور و با میزبانی کانون معماران معاصر به ایران آمدند و با برگزاری ورک شاپ‌ها، نمایشگاه ها و ارائه سخنرانی، دانش و تجربیات خود را با معماران و دانشجویان ایرانی به اشتراک گذاشتند.
۳. رویدادها:
این نشست‌ها سعی بر ایجاد گفتمان میان صاحب سخن و شنوده دارند و این امر کمک میکند که ما موضوعات و شرایط حاکم بر آن را بهتر بشناسیم و موقعیت خود را بهتر دریابیم. در حقیقت این رویدادها از آن روست که قائلیم انسان معاصر، موجودی‌ست کاوشگر با ذهنیت پرسشگر و تحلیلی؛یعنی سعی در درک چیستی‌ها دارد و برای یافتن پاسخ‌هایش نیاز به برقراری گفتمان می‌باشد.
۴. دوره‌های پیوسته:
در اولین قدم در راه تشکیل یک یک مدرسه معماری،طرح استودیوهای همگرا برنامه ریزی شده و از بهمن ماه سال ۹۵ و شهریور ماه سال ۹۶ تلاش خواهد کرد با نگاهی انتقادی به شهر تهران و از دل تبادلات مداوم راه حل هایی نو جهت ارتقای کیفیت زندگی ساکنان شهر و معماری آن ارائه دهد.

تهران، میدان آزادی، بزرگراه لشگری، کارخانه نوآوری آزادی، کارگاه هفت‌و‌هشت، کانون معماران معاصر


شماره تماس : ۰۹۹۳۰۷۱۸۰۳۷
کد پستی : ۱۴۶۶۷۱۳۸۴۴
ایمیل واحد آموزش education@caai.ir
ایمیل کانون : info@caai.ir