کتاب همگرا ۵

تومان ۲۸۰,۰۰۰

تعداد صفحات : ۴۳۳ صفحه

سال انتشار :  ۱۴۰۱

وضعیت : موجود

گرد آوردنده :

ما در گردآوری کتاب همگرا درلایه‌های مختلف به دنبال تولید و تبادل اندیشه هستیم.
کانون معماران معاصر به دنبال ایجاد فضایی است تا در آن مدرسین و دانشجویان همراه و هم قدم با یکدیگر، با تسلط بر تاریخ و خوانشی انتقادی، همراه با یک رویکرد تحلیلی به مشاهده موشکافانه وضع موجود بپردازند.
یکی از مهم‌ترین دوره‌های آموزشی کانون معماران معاصر، استودیوهای همگراست که در ساختارهای آموزشی کانون جزء دوره های پیشرفته است.
حاصل تلاش ۹ ماهه مدرسین و دانشجویان در این دوره که چهار استودیوی موازی را شامل میشود، کتاب همگراست که به کمک خود هنرجویان تولید و چاپ می‌شود.
تمرکز این بخش بر این است که هنرجویان با فرایند تحلیل، ایده پردازی و طراحی آشنا شوند و آن را در عمل تمرین کنند.
در انتهای مدت این استودیوها، جلسه‌ی هیأت ژوری برگزار میشود. با حضور معماران مطرح و دستاوردها به تحلیل و نقد گذاشته میشوند.
بخش سوم وچهارم این کتاب، دستاوردهای استودیوهای نظری و تکنیکال را شامل میشود؛ استودیوهایی که موازی چهار استودیو دیگر در مدت زمان 9 ماه هنرجویان را همراهی میکنند تا در مواجهه با مسائل معماری در رابطه با نحوه‌ی اندیشیدن و حل مسئله هنرجویان را با رویکردهای تئوری و تکنیکال آشنا نمایند.
ما در تلاش هستیم تا حاصل این دستاوردهای آموزشی را به منظور ارجاع دوباره و چندباره، ایجاد گفتگو، نقد و تبادل اندیشه ثبت و مستند نماییم.

تهران، میدان آزادی، بزرگراه لشگری، کارخانه نوآوری آزادی، کارگاه هفت‌و‌هشت، کانون معماران معاصر


شماره تماس : ۰۹۹۳۰۷۱۸۰۳۷
کد پستی : ۱۴۶۶۷۱۳۸۴۴
ایمیل واحد آموزش education@caai.ir
ایمیل کانون : info@caai.ir