نشر

قصد داریم هزارتو را تبدیل به بستری کنیم برای اندیشیدن به نظریه‌ی‌ معماری. در جای‌جای جهان، افراد زیادی در حوزه‌ی معماری نظریه‌پردازی می‌کنند، اما میدان پویای جهانی نظریِ‌ معماری در نوشته‌های فارسی ناشناس و گنگ و دور مانده است. ما در کانون معماران معاصر، قصد داریم در هر شماره از هزارتو به سراغ یکی از این مفاهیمی برویم که موضوع بحث نظریه‌پردازان، اندیشمندان، و پژوهشگران حوزه‌ی معماری بوده است. برای دریافت اطلاعات بیشتر به سایت “نشریه هزارتو” مراجعه فرمایید.

تهران، میدان آزادی، بزرگراه لشگری، کارخانه نوآوری آزادی، کارگاه هفت‌و‌هشت، کانون معماران معاصر


شماره تماس : ۰۹۹۳۰۷۱۸۰۳۷
کد پستی : ۱۴۶۶۷۱۳۸۴۴
ایمیل واحد آموزش education@caai.ir
ایمیل کانون : info@caai.ir