بنیامین محمد زاده

فارغ التحصیل دوره همگرا دانشجوی کارشناسی ارشد طراحی داخلی دانشگاه هنر تهران حوزه فعالیت وی در حال حاضر در بخش توليد بتن اماده شن و ماسه و استخراج سنگ از معدن مشغول به كار است.

بابک سرور

فارغ التحصیل دوره همگرا فوق لیسانس معماری دانشگاه آزاد اصفهان حوزه فعالیت وی در حال حاضر در دفتر شخصی خود در اصفهان مشغول به کار است.

بابـک زیرک

معمار و مدرس دانشگاه کارشناسی ارشد معماری حوزه فعالیت مدیر عامل و بنیان گذار م‍ه‍ن‍دس‍ی‍ن‌ م‍ش‍اور آران‌ (گروه پژوهش معماری اقلیمی ایران)

تهران، میدان آزادی، بزرگراه لشگری، کارخانه نوآوری آزادی، کارگاه هفت‌و‌هشت، کانون معماران معاصر


شماره تماس : ۰۹۹۳۰۷۱۸۰۳۷
کد پستی : ۱۴۶۶۷۱۳۸۴۴
ایمیل واحد آموزش education@caai.ir
ایمیل کانون : info@caai.ir