تینا شاه نظری

فارغ التحصیل دوره همگرا لیسانس معماری دانشگاه آزاد تنکابن حوزه فعالیت وی فعالیت حرفه‌ای خود را از سال 1396 در دفتر معماری دیگر آغاز کرد و با استودیو معماران مادو ادامه داد. وی در حال حاضر به صورت آزاد مشغول به کارمعماری است.

علیرضا تغابنی

تغابنی

معمار و مدیرعامل کانون معماران معاصر | دانش آموخته رشته معماری دانشگاه آزاد اسلامی مقطع دکتری از واحد علوم تحقیقات| دانش آموخته رشته معماری دانشگاه گیلان| مدیرعامل کانون معماران معاصر| تاسیس دفتر دیگر حوزه فعالیت حاصــل تلاش هــای تیــم دفتــر دیگــر جوایــز متعــدد معماریســت کــه ازجملــه‌ی آن‌هــا می تــوان بــه چهــار مرتبــه کســب رتبــه‌ی اول، […]

صبا ترکاشوند

فارغ التحصیل دوره همگرا دانشجوی کارشناسی ارشد طراحی شهری دانشگاه تهران حوزه فعالیت وی به مدت یکسال در دفتر پرگار و در حال حاضر دفتر مهندس فیروز مشغول به کاراست.

تهران، میدان آزادی، بزرگراه لشگری، کارخانه نوآوری آزادی، کارگاه هفت‌و‌هشت، کانون معماران معاصر


شماره تماس : ۰۹۹۳۰۷۱۸۰۳۷
کد پستی : ۱۴۶۶۷۱۳۸۴۴
ایمیل واحد آموزش education@caai.ir
ایمیل کانون : info@caai.ir