سروش نادری

معمار و فارغ التحصیل استودیوهای همگرا حوزه فعالیت

سارا مهرپناه

فارغ التحصیل دوره همگرا لیسانس معماری دانشگاه آزاد تهرانفارغ التحصیل دوره پنجم استودیوهای همگرا حوزه فعالیت تاسیس استودیو معماری شخصی همراه با منیره محمدی

سروناز مثمری

فارغ التحصیل دوره همگرا لیسانس معماری دانشگاه آزاد تهران جنوب حوزه فعالیت وی در حال حاضر به صورت آزاد مشغول به کارمعماری است.

سارا مالکی

فارغ التحصیل دوره همگرا دانشگاه علم و فرهنگ مقطع کارشناسی معماری فارغ التحصیل دوره پنجم استودیوهای همگرا حوزه فعالیت همکاری با دفتر هوبا طرح به مدیریت آقای بالازاده

سحر کرمی

فارغ التحصیل دوره همگرا دانشجوی کارشناسی معماری دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب حوزه فعالیت وی در حال حاضر به صورت آزاد مشغول به کارمعماری است.

سروناز فهید

فارغ التحصیل دوره همگرا کارشناس معماری داخلی دانشگاه آزاد رودهن فارغ التحصیل دوره پنجم استودیوهای همگرا حوزه فعالیت

تهران، میدان آزادی، بزرگراه لشگری، کارخانه نوآوری آزادی، کارگاه هفت‌و‌هشت، کانون معماران معاصر


شماره تماس : ۰۹۹۳۰۷۱۸۰۳۷
کد پستی : ۱۴۶۶۷۱۳۸۴۴
ایمیل واحد آموزش education@caai.ir
ایمیل کانون : info@caai.ir