شاها مغربی

فارغ التحصیل دوره همگرا لیسانس معماری دانشگاه سراسری گیلان حوزه فعالیت همکاری در دفتر اشکان باقری اقدم به مدت هشت ماه. همکاری در دفتر معماری ریرا به مدت یک سال. وی در حال حاضر از موسسین استودیو اوان با همکاری آزاده خرم و آقای سوادگر است.

شفق کیا

فارغ التحصیل دوره همگرا لیسانس معماری دانشگاه آزاد واحد پرند حوزه فعالیت همکاری با دفتر معماری بنسار

صبا شناسی

فارغ التحصیل دوره همگرا لیسانس معماری دانشگاه آزاد تبریز حوزه فعالیت همکاری با دفتر اشرفی/زاد

نیما شعاعی

فارغ التحصیل دوره همگرا کارشناسی معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی حوزه فعالیت به طور مستقل روی پروژه ها فعالیت دارند

علی شریفی

فارغ التحصیل دوره همگرا فوق لیسانس معمعاری گرایش معماری دانشگاه آزاد اصفهان(خوراسگان) حوزه فعالیت

تهران، میدان آزادی، بزرگراه لشگری، کارخانه نوآوری آزادی، کارگاه هفت‌و‌هشت، کانون معماران معاصر


شماره تماس : ۰۹۹۳۰۷۱۸۰۳۷
کد پستی : ۱۴۶۶۷۱۳۸۴۴
ایمیل واحد آموزش education@caai.ir
ایمیل کانون : info@caai.ir