عاطفه نوروزی

فارغ التحصیل دوره همگرا دانشجوی ارشد معماری و انرژی دانشگاه پارس حوزه فعالیت

علی نظری

فارغ التحصیل دوره همگرا لیسانس معماری دانشگاه سوره حوزه فعالیت وی در حال حاضر به صورت آزاد مشغول به کارمعماری است.

علیرضا لالوی

فارغ التحصیل دوره همگرا لیسانس معماری دانشگاه آزاد تهران مرکزفارغ التحصیل دوره پنجم استودیوهای همگرا حوزه فعالیت وی در حال حاضر به صورت آزاد مشغول به کارمعماری است.

علیرضا کشفی

فارغ التحصیل دوره همگرا دانشجوی کارشناسی معماری دانشگاه پارس حوزه فعالیت همکاری در Re-On Studio (استودیو معماری امید نیکوکار) و KanLan(دفتر معماری کامران حیرتی) وی در حال حاضر به صورت آزاد مشغول به کارمعماری است.

عیسی قربانعلی

فارغ التحصیل دوره همگرا فوق لیسانس معماری دانشگاه آزاد مشهد حوزه فعالیت وی در حال حاضر در دفتر معماری دیگر مشغول به کار است.

علیرضا فردی

فارغ التحصیل دوره همگرا لیسانس معماری دانشگاه آزاد تهران حوزه فعالیت وی در حال حاضر به صورت آزاد مشغول به کارمعماری است.

صبا عماری

فارغ التحصیل دوره همگرا لیسانس معماری دانشگاه آزاد قزوین حوزه فعالیت

صدف علیخانی

فارغ التحصیل فوق لیسانس معماری دانشگاه آزاد تهران مركز حوزه فعالیت

تهران، میدان آزادی، بزرگراه لشگری، کارخانه نوآوری آزادی، کارگاه هفت‌و‌هشت، کانون معماران معاصر


شماره تماس : ۰۹۹۳۰۷۱۸۰۳۷
کد پستی : ۱۴۶۶۷۱۳۸۴۴
ایمیل واحد آموزش education@caai.ir
ایمیل کانون : info@caai.ir