امیرحسین لاهوتی

فارغ التحصیل دوره همگرا دانشگاه آزاد اسلامی واحد ری – کارشناسی مهندسی معماریفارغ التحصیل دوره پنجم استودیوهای همگرا حوزه فعالیت وی در حال حاضر در مرکز نوآوری های شهری تهران (TUIC) مشغول به کار است.

علیرضا لالوی

فارغ التحصیل دوره همگرا لیسانس معماری دانشگاه آزاد تهران مرکزفارغ التحصیل دوره پنجم استودیوهای همگرا حوزه فعالیت وی در حال حاضر به صورت آزاد مشغول به کارمعماری است.

لعیا دادور

فارغ التحصیل دوره همگرا لیسانس معماری دانشگاه آزاد مشهد حوزه فعالیت سابقه همکاری با دفتر معماری حرکت سیال به مدت یک سال، فعالیت در دفتر معماری هادی تهرانی و همزمان همکاری با آرکی کید. وی در حال حاضر استودیو Dvr را در مشهد تاسیس و در کنار آن با آرکی کیدز در مشهد همکاری دارد.

تهران، میدان آزادی، بزرگراه لشگری، کارخانه نوآوری آزادی، کارگاه هفت‌و‌هشت، کانون معماران معاصر


شماره تماس : ۰۹۹۳۰۷۱۸۰۳۷
کد پستی : ۱۴۶۶۷۱۳۸۴۴
ایمیل واحد آموزش education@caai.ir
ایمیل کانون : info@caai.ir