المیرا چپ نویس

فارغ التحصیل دوره همگرا فوق لیسانس معماری داخلی دانشگاه آزاد نجف آبادلیسانس معماری دانشگاه آزاد اردستان حوزه فعالیت همکاری با شرکت متوسعه ساختمانی بن دا و دفتر مهندس حیرتی

تهران، میدان آزادی، بزرگراه لشگری، کارخانه نوآوری آزادی، کارگاه هفت‌و‌هشت، کانون معماران معاصر


شماره تماس : ۰۹۹۳۰۷۱۸۰۳۷
کد پستی : ۱۴۶۶۷۱۳۸۴۴
ایمیل واحد آموزش education@caai.ir
ایمیل کانون : info@caai.ir