سلسله سخنرانی‌های مدرسه تابستانی

سلسله-سخنرانی‌های-تابستانی

کیوریتور: پویان روحی سلسله سخنرانی‌های تابستانی با کیوریتوری پویان روحی، از زاویه‌ی پژوهش در تکنولوژی، به مثابه‌ یک روش تولید در معماری معاصر می‌نگرد. در این سخنرانی‌ها امین عادل‌زاده به بررسی یک مسیر پژوهشی در توسعه سیستم‌های ساخت پیشرفته برای تولید صنعتی سازه‌های پیش‌ساخته و سبک چوبی می‌پردازد؛ زوبین خبازی، در این گفتگو به چالش‌هایی […]

سلسله نشست های معماری ملل ژاپن؛ خوشه‌های فکری و نسلی

ژاپن_خوشه‌های_فکری_و_نسلی_میثم_معصومی

دکتر ریوتارو سایتو استاد دانشگاه هنر و دیزاین توهوکو و مدیرعامل دفتر طراحی DOG است. وی در این سخنرانی از تجربیات خود در زمینه معماری سخن خواهد گفت جلسه اول دکتر ریوتارو سایتو استاد دانشگاه هنر و دیزاین توهوکو و مدیرعامل دفتر طراحی DOG است. وی در این سخنرانی از تجربیات خود در زمینه معماری […]

سلسله نشست های ساخت مخاطب

نشست ساخت مخاطب

 داستان‌هایی از مقاومت و تخطی، ارائه‌ای است از پویان روحی به مناسبتِ انتشارِ کتاب در برابر ایدئولوژی: یک نقشه‌ی فرار برای معماری. این ارائه، چکیده‌ای است از فعالیت‌های پویان روحی در ده سال گذشته در/برای ایران. این فعالیت‌ها، که دامنه‌ی متنوعی از آموزش، انتشار کتاب، برگزاری رویدادهای عمومی و کار حرفه‌ای را دربر می‌گیرند، روی […]

سلسله نشست های معماری معاصر در «میان» و یا در «بین» رشته‌ها

نشست-اول

دو مسیری که اندیشه‌ معماری و یا در کل تفکر معمارانه از آن برای پیشبرد کار فکری‌اش سود می‌جوید بدین قراراند: اول اندیشیدن به معماری معاصر در «میانِ رشته‌ها» و دوم، به بحث گذاشتن آن در «بینِ رشته‌ها» تفاوت این دو مسیر در کجاست؟ درسگفتارِ «معماری در روابط بینارشته‌ای» مقدمه‌ای است بر تفکر انتقادی بینِ […]

تهران، میدان آزادی، بزرگراه لشگری، کارخانه نوآوری آزادی، کارگاه هفت‌و‌هشت، کانون معماران معاصر


شماره تماس : ۰۹۹۳۰۷۱۸۰۳۷
کد پستی : ۱۴۶۶۷۱۳۸۴۴
ایمیل واحد آموزش education@caai.ir
ایمیل کانون : info@caai.ir