معمار

دانش آموخته کارشناسی‌ارشد معماری از دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی.
عضو موسس و مدیر عامل شرکت تجربه بنیادین معماری به همراه انسیه خمسه از سال 1386 تاکنون
مدرس مدعو در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی از سال 1389 تا 1396

حوزه فعالیت

جِایزه ساختمان سال مسابقه دیزین در سال 2020
رتبه اول جایزه معمار ۱۳۹۷ در بخش ساختمان های عمومی
رتبه اول جایزه معمار ۱۳۹۰ در بخش ساختمان های عمومی
رتبه سوم جایزه معمار ۱۳۹۳ در بخش ساختمان های عمومی
رتبه های اول بخش عمومی مسابقه 2A در بارسلون 2018 و مادرید 2019
مدال برنز طراحی کمیته جهان المپيك”IOC” و سازمان بین المللی ساختمان های ورزشی “IAKS” در سال 2013
فینالیست فستیوال جهانی معماری WAF در سال های 2018 و 2011
اثر تقدیر شده در بخش ساختمان های آموزشی در سال 2018

وی همچنین در سخنرانی‌ها و نمایشگاه‌هایی با محوریت مباحث نظری معماری» پژوهش روی اثار معماران بین المللی و نمایش و معرف آثار معماری دفتر تجربه بنیادین معماری شرکت داشته است.

پویان روحی، محمد‌یاسر موسی‌پور، سینا احمدی، نوید پورمحمدرضا و آرش نصیری | مهر 1398

آرش نصیری

تهران، میدان آزادی، بزرگراه لشگری، کارخانه نوآوری آزادی، کارگاه هفت‌و‌هشت، کانون معماران معاصر


شماره تماس : ۰۹۹۳۰۷۱۸۰۳۷
کد پستی : ۱۴۶۶۷۱۳۸۴۴
ایمیل واحد آموزش education@caai.ir
ایمیل کانون : info@caai.ir