معمار

فوق لیسانس معماری دانشگاه آزاد رامسر
فارغ التحصیل دوره دوم استودیوهای همگرا

حوزه فعالیت

وی در حال حاضر به صورت آزاد در شهر تنکابن مشغول به کارمعماری است.

آرمان مشهدی

تهران، میدان آزادی، بزرگراه لشگری، کارخانه نوآوری آزادی، کارگاه هفت‌و‌هشت، کانون معماران معاصر


شماره تماس : ۰۹۹۳۰۷۱۸۰۳۷
کد پستی : ۱۴۶۶۷۱۳۸۴۴
ایمیل واحد آموزش education@caai.ir
ایمیل کانون : info@caai.ir