فارغ التحصیل دوره همگرا

دانشجوی كارشناسی ارشد دانشگاه گلستان (گرگان)

حوزه فعالیت

وی در حال حاضر به صورت آزاد مشغول به کارمعماری است.

احسان موهبت

تهران، میدان آزادی، بزرگراه لشگری، کارخانه نوآوری آزادی، کارگاه هفت‌و‌هشت، کانون معماران معاصر


شماره تماس : ۰۹۹۳۰۷۱۸۰۳۷
کد پستی : ۱۴۶۶۷۱۳۸۴۴
ایمیل واحد آموزش education@caai.ir
ایمیل کانون : info@caai.ir