فارغ التحصیل دوره همگرا

لیسانس معماری دانشگاه آزاد مشهد

حوزه فعالیت

دفتر معماری خارج از کشور

اشکان اکبری

تهران، میدان آزادی، بزرگراه لشگری، کارخانه نوآوری آزادی، کارگاه هفت‌و‌هشت، کانون معماران معاصر


شماره تماس : ۰۹۹۳۰۷۱۸۰۳۷
کد پستی : ۱۴۶۶۷۱۳۸۴۴
ایمیل واحد آموزش education@caai.ir
ایمیل کانون : info@caai.ir