فارغ التحصیل دوره همگرا

فوق لیسانس معماری داخلی دانشگاه آزاد نجف آباد
لیسانس معماری دانشگاه آزاد اردستان

حوزه فعالیت

همکاری با شرکت متوسعه ساختمانی بن دا و دفتر مهندس حیرتی

المیرا چپ نویس

تهران، میدان آزادی، بزرگراه لشگری، کارخانه نوآوری آزادی، کارگاه هفت‌و‌هشت، کانون معماران معاصر


شماره تماس : ۰۹۹۳۰۷۱۸۰۳۷
کد پستی : ۱۴۶۶۷۱۳۸۴۴
ایمیل واحد آموزش education@caai.ir
ایمیل کانون : info@caai.ir