فارغ التحصیل دوره همگرا

لیسانس معماری دانشگاه خیام مشهد و فوق لیسانس معماری دانشگاه غیرانتفاعی کمال الملک نوشهر

حوزه فعالیت

همکاری با شاخه تجربی معماری کلانشهری (آرش مظفری)

الهام اصغر پور

تهران، میدان آزادی، بزرگراه لشگری، کارخانه نوآوری آزادی، کارگاه هفت‌و‌هشت، کانون معماران معاصر


شماره تماس : ۰۹۹۳۰۷۱۸۰۳۷
کد پستی : ۱۴۶۶۷۱۳۸۴۴
ایمیل واحد آموزش education@caai.ir
ایمیل کانون : info@caai.ir