معمار و موسس کانون معماران معاصر

معمار و موسس کانون معماران معاصر
دانش آموخته معماری
موسس کانون معماران معاصر (1393)
عضو هیات دبیران جامعه مهندسان معمار ایران (1393)
صاحب امتیاز نشر معماران معاصر (1395)
هم بنیانگذار مرکز معماری ایران (1385)

حوزه فعالیت

برنامه ریز و برگزارکننده بیش از 500 رویداد، نمایشگاه و کارگاه آموزشی در حوزه معماری و شهرسازی.

الهام رضوی

تهران، میدان آزادی، بزرگراه لشگری، کارخانه نوآوری آزادی، کارگاه هفت‌و‌هشت، کانون معماران معاصر


شماره تماس : ۰۹۹۳۰۷۱۸۰۳۷
کد پستی : ۱۴۶۶۷۱۳۸۴۴
ایمیل واحد آموزش education@caai.ir
ایمیل کانون : info@caai.ir