فارغ التحصیل دوره همگرا

لیسانس مهندسی معماری دانشگاه آزاد رباط کریم

حوزه فعالیت

وی در حال حاضر به صورت آزاد مشغول به کارمعماری است.

امین بهاری خوب

تهران، میدان آزادی، بزرگراه لشگری، کارخانه نوآوری آزادی، کارگاه هفت‌و‌هشت، کانون معماران معاصر


شماره تماس : ۰۹۹۳۰۷۱۸۰۳۷
کد پستی : ۱۴۶۶۷۱۳۸۴۴
ایمیل واحد آموزش education@caai.ir
ایمیل کانون : info@caai.ir