فارغ التحصیل دوره همگرا

دانشجوی کارشناسی دانشگاه آزاد تهران شمال

حوزه فعالیت

همکاری با دفتر دیگر به مدت سه سال

امین زرگر

تهران، میدان آزادی، بزرگراه لشگری، کارخانه نوآوری آزادی، کارگاه هفت‌و‌هشت، کانون معماران معاصر


شماره تماس : ۰۹۹۳۰۷۱۸۰۳۷
کد پستی : ۱۴۶۶۷۱۳۸۴۴
ایمیل واحد آموزش education@caai.ir
ایمیل کانون : info@caai.ir