فارغ التحصیل دوره همگرا

لیسانس معماری دانشگاه آزاد نجف آباد
فارغ التحصیل دوره پنجم استودیوهای همگرا
کارشناس رویدادها در کانون معماران معاصر

حوزه فعالیت

کارشناس رویداد کانون معماران معاصر

امین کاظمی

تهران، میدان آزادی، بزرگراه لشگری، کارخانه نوآوری آزادی، کارگاه هفت‌و‌هشت، کانون معماران معاصر


شماره تماس : ۰۹۹۳۰۷۱۸۰۳۷
کد پستی : ۱۴۶۶۷۱۳۸۴۴
ایمیل واحد آموزش education@caai.ir
ایمیل کانون : info@caai.ir