فارغ التحصیل دوره همگرا

فوق لیسانس معماری دانشگاه آزاد اصفهان

حوزه فعالیت

وی در حال حاضر در دفتر شخصی خود در اصفهان مشغول به کار است.

بابک سرور

تهران، میدان آزادی، بزرگراه لشگری، کارخانه نوآوری آزادی، کارگاه هفت‌و‌هشت، کانون معماران معاصر


شماره تماس : ۰۹۹۳۰۷۱۸۰۳۷
کد پستی : ۱۴۶۶۷۱۳۸۴۴
ایمیل واحد آموزش education@caai.ir
ایمیل کانون : info@caai.ir