فارغ التحصیل دوره همگرا

لیسانس معماری دانشگاه آزاد تنکابن

حوزه فعالیت

وی فعالیت حرفه‌ای خود را از سال 1396 در دفتر معماری دیگر آغاز کرد و با استودیو معماران مادو ادامه داد. وی در حال حاضر به صورت آزاد مشغول به کارمعماری است.

تینا شاه نظری

تهران، میدان آزادی، بزرگراه لشگری، کارخانه نوآوری آزادی، کارگاه هفت‌و‌هشت، کانون معماران معاصر


شماره تماس : ۰۹۹۳۰۷۱۸۰۳۷
کد پستی : ۱۴۶۶۷۱۳۸۴۴
ایمیل واحد آموزش education@caai.ir
ایمیل کانون : info@caai.ir