فارغ التحصیل دوره همگرا

کارشناسی معماری دانشگاه پارس
فارغ التحصیل دوره پنجم استودیوهای همگرا

حوزه فعالیت

وی در حال حاضر به صورت آزاد مشغول به کارمعماری است.

ثمین راحتلو

تهران، میدان آزادی، بزرگراه لشگری، کارخانه نوآوری آزادی، کارگاه هفت‌و‌هشت، کانون معماران معاصر


شماره تماس : ۰۹۹۳۰۷۱۸۰۳۷
کد پستی : ۱۴۶۶۷۱۳۸۴۴
ایمیل واحد آموزش education@caai.ir
ایمیل کانون : info@caai.ir