فارغ التحصیل دوره همگرا

لیسانس معماری دانشگاه آزاد رودهن

حوزه فعالیت

همکاری با در دفتر الگو

مهسا اسماعیلی

تهران، میدان آزادی، بزرگراه لشگری، کارخانه نوآوری آزادی، کارگاه هفت‌و‌هشت، کانون معماران معاصر


شماره تماس : ۰۹۹۳۰۷۱۸۰۳۷
کد پستی : ۱۴۶۶۷۱۳۸۴۴
ایمیل واحد آموزش education@caai.ir
ایمیل کانون : info@caai.ir