فارغ التحصیل دوره همگرا

فوق لیسانس معماری دانشگاه آزاد واحد نور

حوزه فعالیت

وی در حال حاضر در دفتر شخصی خود مشغول به کار است.

حسین ناظم زاده

تهران، میدان آزادی، بزرگراه لشگری، کارخانه نوآوری آزادی، کارگاه هفت‌و‌هشت، کانون معماران معاصر


شماره تماس : ۰۹۹۳۰۷۱۸۰۳۷
کد پستی : ۱۴۶۶۷۱۳۸۴۴
ایمیل واحد آموزش education@caai.ir
ایمیل کانون : info@caai.ir