فارغ التحصیل دوره همگرا

دانشجو کارشناسی ارشد معماری دانشگاه سوره

حوزه فعالیت

وی در حال حاضر در KanLan(دفتر معماری کامران حیرتی) مشغول به کار است.

حمیدرضا ناصری

تهران، میدان آزادی، بزرگراه لشگری، کارخانه نوآوری آزادی، کارگاه هفت‌و‌هشت، کانون معماران معاصر


شماره تماس : ۰۹۹۳۰۷۱۸۰۳۷
کد پستی : ۱۴۶۶۷۱۳۸۴۴
ایمیل واحد آموزش education@caai.ir
ایمیل کانون : info@caai.ir