فارغ التحصیل دوره همگرا

کارشناسی معماری دانشگاه شریعتی تهران فارغ التحصیل دوره پنجم استودیوهای همگرا

حوزه فعالیت

همکاری با دفتر هومن طالبی/ مرز.

راضیه رساپور

تهران، میدان آزادی، بزرگراه لشگری، کارخانه نوآوری آزادی، کارگاه هفت‌و‌هشت، کانون معماران معاصر


شماره تماس : ۰۹۹۳۰۷۱۸۰۳۷
کد پستی : ۱۴۶۶۷۱۳۸۴۴
ایمیل واحد آموزش education@caai.ir
ایمیل کانون : info@caai.ir