فارغ التحصیل دوره همگرا

دانشجوی ارشد معماری علم و صنعت

حوزه فعالیت

همکاری با دفتر هومن طالبی/ مرز به مدت ده ماه.

راضیه زیر راهی

تهران، میدان آزادی، بزرگراه لشگری، کارخانه نوآوری آزادی، کارگاه هفت‌و‌هشت، کانون معماران معاصر


شماره تماس : ۰۹۹۳۰۷۱۸۰۳۷
کد پستی : ۱۴۶۶۷۱۳۸۴۴
ایمیل واحد آموزش education@caai.ir
ایمیل کانون : info@caai.ir