فارغ التحصیل دوره همگرا

لیسانس معماری دانشگاه آزاد واحد پرند
فارغ التحصیل دوره پنجم استودیوهای همگرا

حوزه فعالیت

رفیع دلپاک

تهران، میدان آزادی، بزرگراه لشگری، کارخانه نوآوری آزادی، کارگاه هفت‌و‌هشت، کانون معماران معاصر


شماره تماس : ۰۹۹۳۰۷۱۸۰۳۷
کد پستی : ۱۴۶۶۷۱۳۸۴۴
ایمیل واحد آموزش education@caai.ir
ایمیل کانون : info@caai.ir